покажи

Проект: BG16RFOP002-2.095  Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бенефициент:„ТРЪПКОВ ТУРС” ЕООД
 
Обща стойност:11050,38 лв., от които: 9392,82 лв. европейско и  1657,56 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 29.01.2021г.

Край:     29.04.2021г.
/userfiles/files/PDF/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-20%25-%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81.pdf


  от29.01.2021
  до29.04.2021