покажи
Атрактивната експозиция в центъра представя интересни факти и вълнуващи фотоси от солената лагуна.
От втория етаж на сградата се разкрива незабравима гледка към комплекса от защитени територии, като по-любопитните посетители могат да използват и наблюдателни бинокли, за да разгледат в детайли обитателите на езерото.
Една от основните цели за изграждане на посетителския център е да подпомогне популяризирането на езерото като природен обект с международна значимост , достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа.